ΣΧΟΛΕΣ CANYONING

ΣΧΟΛΕΣ CANYONING

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 3 - 17 Οκτωβρίου 2019

Η Σχολή Αρχαρίων διαρκεί 2 πλήρη Σαββατοκύριακα. Η επιλογή των συγκεκριμένων φαραγγιών δίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευόμενο να γνωρίσει τη δραστηριότητα του canyoning σε ένα περιβάλλον εύκολο, ευχάριστο και εντυπωσιακό.Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις κίνησης σε τεχνικά φαράγγια περιορισμένης δυσκολίας (κατάβαση με σχοινί, άλματα, τσουλήθρες).Μετά το πέρας της σχολής οι υποψήφιοι λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης που παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Σχολή Αυτονόμων.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δεν απαιτείται προηγουμένη εμπειρία κατάβασης φαραγγιών παρά μόνον μέτρια φυσική κατάσταση, γνώση κολύμβησης και αγάπη για τη φύση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3/10
Θεωρία, Γραφεία ΠΟΑ
5-6/10 Εκπαιδευτικό πεδίο Παπάγου και φαράγγι Μύλων
10/10 Θεωρία, Γραφεία ΠΟΑ
12-13/10 Φαράγγια Ίναχος και Άγιος Λουκάς
17/10 Θεωρία, Γραφεία ΠΟΑ

 

ΣΧΟΛΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ 31 Οκτωβρίου–21 Νοεμβρίου 2019

Η Σχολή Αυτονόμων διαρκεί 3 πλήρη Σαββατοκύριακα και η ύλη της στοχεύει στην εμβάθυνση στις τεχνικές κίνησης σε φαράγγια, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να μετέχουν ενεργά σε καταβάσεις ομάδας (γνώση διοργάνωσης και διαχείρισης κατάβασης, βασικές τεχνικές αυτοδιάσωσης).

Μετά το πέρας της σχολής οι υποψήφιοι λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης που παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Σχολή Ομαδαρχών αλλά και σε ομοσπονδιακές σχόλες κατάρτισης στελεχών (Σχολές Εκπαιδευτών).

Προϋποθέσεις συμμετοχής:Επιτυχής ολοκλήρωση της Σχολής Αρχαρίων. Οι εκπαιδευτές διατηρούν το δικαίωμα αποκλεισμού συμμετεχόντων από τη σχολή κατά τη διάρκεια του πρώτου πρακτικού μαθήματος, εφόσον κρίνουν ότι ο εκπαιδευόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις παρακολούθησης.

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δεν ολοκληρώσει την σχολή λόγω υποχρεώσεων έχει την δυνατότητα να επανέλθει σε επόμενη σχολή εντελώς δωρεάν προκειμένου να λάβει το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

31/10
Θεωρία, Γραφεία ΠΟΑ
2-3/11 Εκπαιδευτικό πεδίο Παπάγου και φαράγγι Μύλων
7/11 Θεωρία, Γραφεία ΠΟΑ
9-10/11 Εκπαιδευτικό πεδίο Παπάγου και Φαράγγι Λουκά
14/11 Θεωρία, Γραφεία ΠΟΑ
16-17/11 Φαράγγια Ίναχος και Άγιος Λουκάς
21/11 Θεωρία, Γραφεία ΠΟΑ

 

Γενικές πληροφορίες: 

Οι συμμετέχοντες στις σχολές canyoning πρέπει να είναι μέλη συλλόγου που ανήκει στη Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος. Σε όσους επιθυμούν να γίνουν μέλη του ΠΟΑ ο Όμιλος δωρίζει το κόστος εγγραφής (15 ευρώ). Το κόστος της ετήσιας συνδρομής είναι 15 ευρώ. Παρέχονται εκπτώσεις σε φοιτητές, ανέργους και λοιπές κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες.

Τα θεωρητικά μαθήματα διεξάγονται στα γραφεία του ΠΟΑ. Παρέχεται εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή.

Η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται σε φαράγγια περιορισμένης δυσκολίας κατάλληλα οργανωμένα και εξοπλισμένα για εκπαίδευση, καθώς και σε άρτια οργανωμένα εκπαιδευτικά πεδία.

Κόστος συμμετοχής στη Σχολή Αρχαρίων   €135   

και για τα μέλη του ΠΟΑ €105

Κόστος συμμετοχής στη Σχολή Αυτονόμων €180

και για τα μέλη του ΠΟΑ € 130

 

Στο κόστος συμμετοχής στις σχολές δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής.Ο ατομικός εξοπλισμός κατάβασης παρέχεται δωρεάν εκτός από τη φόρμα νεοπρέν, τα γάντια, τα καλτσάκια νεοπρέν και τα υποδήματα, για τα οποία υπάρχει δυνατότητα ενοικίασης. Οι μετακινήσεις γίνονται με ιδιωτικά μέσα. Οι διανυκτερεύσεις γίνονται σε ξενώνες που βρίσκονται κοντά στα φαράγγια με οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων ή στο ύπαιθρο σε αντίσκηνα.

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση συμμετοχής (παρέχεται από τον ΠΟΑ),πιστοποιητικό υγείας από παθολόγο ή καρδιολόγο, δύο φωτογραφίες.

 Υπεύθυνοι των σχολών είναι οι Εκπαιδευτές Canyoning του ΠΟΑ:

Λευτέρης Δημητρόπουλος, Έφη Καλαμπούκα, Κωνσταντίνος Κοτσώρης

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ